tenkestil Arkiver - Mariann Deila

Hvordan vet du at du gjør en god jobb?

Bare vet du det, eller trenger du andres bekreftelse? Hvis du er avhengig av bekreftelse utenfra, kan det hende du har et mønster for å være såkalt eksternt referert. Personer med sterk ekstern referanse må ha informasjon fra andre for å vite hvor de står (i relasjon...