Selvomsorg er bra for helsa

Psykisk robusthet, altså evnen til å håndtere de belastningene som livet i perioder gir oss, kan du bygge ved å øve på selvomsorg. Vi mennesker er ofte fæle til å kritisere oss selv for feil og for alt vi kunne gjort bedre i livet. Og ofte praktiserer vi helt andre regler for oss selv, enn […]

Selvomsorg er bra for helsa Les mer »