3 bærebjelker i en ubetinget selvfølelse

Strev med selvfølelsen kan få alvorlige konsekvenser for livskvaliteten. Heldigvis er det aldri for sent å reparere den. Hva er selvfølelse, og hvorfor er den så viktig? Selvfølelsen er et uttrykk for hvilken verdi du gir deg selv som menneske – i relasjon til andre. En ubetinget selvfølelse er kort sagt å føle seg verdig […]

3 bærebjelker i en ubetinget selvfølelse Les mer »